Imagem padrão

churchsanpolis

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות נוחות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלות הדיור נופלת אך ורק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות משאירות את ההשלכות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בקיסריה – הפוך בנות עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים לספק שירותים ברמה טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות להקים שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.
Estamos online